1 Samuel 16:7
"......maar die Here sien die hart aan."