GEBEDE VIR VROUE BEDIENING:
As jy gebed nodig het sal ek met graagte vir jou bid. 

Stuur gerus jou gebedsversoek na ons Facebook Blad se Boodskap blokkie OF stuur vir ons ‘n epos na:  gebedevirvroue@gmail.com 

Gebed is iets wat nie onderskat moet word nie. Elke gebed wat jy dalk dink krom en skeef is, of klein is, word deur God aangehoor. Hy neem kennis van alles en is in beheer. Daarom moet ek en jy met alles in ons hart na Hom toe gaan. Ons moet aanhoudend bid vir almal en alles. (1 Tim 2 :1-4)

 

WANNEER ONS BID:

gesels ons letterlik met God,

bou ons ‘n verhouding met Hom, wat ons nader aan Hom bring,

trek ons Sy aandag en Hy hoor ons, (1 Joh 5:14-15)

vind God dit goed en aangenaam, (1 Tim 2:3)

verlig dit ons gemoed en maak die las op ons skouers ligter, (Matt 11:28)

bring ons ere en lof aan God,

ontvang ons – dalk nie dit wat ons wil hê nie, maar wel dit wat nodig is, (Matt 7:7-8)

handel ons volgens Sy wil, (1 Thes 5:17)

erken, bely en bevestig ons ons geloof in God, (Heb 13:15)

volg ons in Jesus se spore en voer Sy opdragte uit,

verklaar ons ons liefde aan God,

vind genesing van die siel, liggaam en gees plaas, (Mark 3:15)

verkry ons wat God graag aan ons wil gee, (Matt 7:11)

erken ons dat ons afhanklik is van God en dat Hy die Almagtige is, (1 Pet 5:6)

ontvang ons vrede, (Fil 4:6-7)

word ons gebede voor die goue altar voor die troon gelê totdat dit opgaan voor God, (Ope 8:1-4) dus gaan nie een gebed verlore nie.

openbaar God sekere dinge aan ons, (Ef 1:16-17)

draai ons fokus weg van ons probleme af en draai ons na God toe,

kry ons krag om ons probleme beter te hanteer, (Luk 21:36)

maak ons inspraak in ons eie en ander se lewens.

Wanneer ons bid, gebeur dinge beslis!