Die Woord
Ons Hemelse Vader eer Sy woord bo Sy naam. Sy naam is die naam bo alle name en daarom sal Hy Sy woord eer in jou lewe. Jy moet Hom net aanroep en Sy woord in jou lewe prakties maak deur dit wat jy spreek en ook deur jou gedrag en optrede teenoor ander. Dan sal Hy jou oplig en uitlig uit die plekke en omstandighede wat jou kortwiek en hopeloos laat voel. Besef net vandag dat jy nie hopeloos is nie en dat jy die ontvanger is van Sy krag, sterkte en energie. Elke oomblik van desperaatheid en teleurstelling duur net tydelike oomblikke maar Sy krag, sterkte en geloofwaardigheid is ewig. Psalm 37:4 sê:  “Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires and secret petitions of your heart.” Hy sal nooit van jou af wegdraai nie of jou wegwys nie en jy sal nie beskaamd staan nie as jy Hom aanroep en soek met jou hele hart, siel, liggaam, gees en wese. Die kruisdood van Jesus Christus is Vader se ewige ja, en elke belofte wat Hy in Sy woord gemaak het is goedgekeur, bevestig en afgehandel by die Kruis. Moenie Sy seëninge met logiese denke probeer weg redeneer nie of jouself probeer uit praat oor dit wat Vader in jou lewe wil doen nie.  Wag en berus en werk saam want dan sal jy Sy redding in die land van die lewendes sien.