TYD en GELEENTHEID – PLAN en DOEL:
“Alles word bepaal deur tyd en geleentheid” Dit is wat die Prediker sê in Prediker 9:11 Het jy al ooit gewonder waar of hoe tyd ontstaan het? Waarom is daar iets soos tyd as ons Skepper ‘n God is wat ewiglik buite die tydlyn staan. As ‘n 1000 jaar vir Hom soos 1 dag is en andersom, hoekom is ons so behep met tyd, gedrewe en gejaagd daardeur? In die Bybel word daar op verskeie plekke oor tyd gepraat. Prediker 3:1 sê: “Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd:” Daardie tyd is ook gekoppel aan ‘n aksie – “’n tyd om te lag, ‘n tyd om te huil, …” Gaan lees gerus verder. Hoekom het hierdie aardse lewe wat aan tyd en aksie gekoppel is juis so ‘n enorme impak op ons lewensbestaan, veral as dit eintlik maar net ‘n tydelike, mikro oomblik in vergelyking met die ewigheid is? Dit is hierdie vrae rondom tyd wat my laat besef het: Tyd, aksie en plan kan nie geskei word nie. Tyd sonder plan en lewensdoel is sinneloos en nutteloos hier op aarde. Plan en lewensdoel sonder tyd sal ook tot die selfde gevolg en nutteloosheid lei en ook tot niks kom nie. Die feit dat ons Almagtige Skepper God jou en my op ‘n spesifieke tyd in hierdie lewensbestaan geskep het, het ook gesorg dat Hy ons geskep het met ‘n spesifieke lewensdoel en plan en dis waar die aksie ter sprake kom. Tyd en Geleentheid. Ons Hemelse Vader weet presies wat, wanneer, hoe en waar Hy wat gedoen wil hê sodat Sy eie doel en plan volgens Sy wil kan geskied. Alles was immers Sy idee en Hy maak niks ontydig of onnodig nie, so jy is verseker beplan en bedoel…. Ek het heeltemal anders begin kyk na tyd, plan en lewensdoel en Vader God het my op ‘n nuwe lewensreis geneem waar Hy my geleer het van: die verskil tussen Sy tyd en my tyd, wag en berus op Hom, uithou en aanhou, volhard in geloof, Sy plan en doel vir my lewe en my eie. Hy het my spesifiek geleer van tyd en die aksies en geleentheid wat daarop volg: wanneer om stil te bly, te verdra, te troos, te vermaan, wanneer om te los en te laat gaan en wanneer om vas te hou aan dit wat ewigheidswaarde het en wanneer om met oorgawe aan die voorste punt van die tou te trek. Hy het my geleer om vasberade te staan op Sy Woord en beloftes ongeag wat gebeur en wat die wêreld sê. Dis juis in hierdie tye wat die wêreld die teendeel probeer bewys het, maar ons Almagtige Skepper het nooit teruggegaan op Sy Woord nie. As gevolg van die volheid en waarheid van Sy Woord het elke ding in my lewe op die perfekte tyd plaasgevind. Hiermee wil ek nie sê dat dit ‘n maklike pad was nie, in teendeel, dit was een massiewe stryd hier op aarde na my soeke na my lewensdoel en dit het verseker meegebring dat my geloofstoets al hoe groter en groter geword het sodat ek Hom ten volle kon vertrou en in alle afhanklikheid op Hom kon staat maak. Dankie tog dat nood leer bid en dat gebed die plek is waar ons verhoudings-fondasie met Hom gebou word, waar ons Hom werklik kan leer ken en Sy liefde vir ons kan probeer verstaan. Dis net daar in gebed waar Hy, en ek met alle eerlikheid, alles kan deel sonder oordeel of verwyd en waar tyd, doel en plan bymekaarkom, waar die sin in die lewe regtig saak maak en waar Sy vrede jou oorweldiglik aanraak en gerus laat. Gebede vir Vroue1 bevat die lewensstories van my en ander Vroue, waartydens soveel bevryding, genesing en vrede plaasgevind het. Tydens die skryf van Gebede vir vroue2 het Vader God my deur ‘n meer intense groei vase geneem en my kom leer van tyd en plan, balans en tevredenheid. Terwyl my fokus op die soeke na Sy plan en doel vir my lewe was, en nie my eie nie, het Sy genade gesorg dat alles in my lewe op die regte tyd gebeur het en bevryding en genesing het terselfdertyd ongevraagd plaasgevind. Elke moeilike tyd het my net nog nader aan Hom gebring, my nederig voor Sy voete gehou en my laat besef hoe afhanklikheid ek van Hom is en hoe lief Hy my het. My Hemelse Vader, in al die moeilike dae as dogter, suster, vrou, ma en vriendin wat ek nie meer vorentoe kon nie en die wêreldse lewe sy tol geeis het en my pap gedruk het, in die tye wat ek nie eers kon of wou bid nie het ek geweet U naam is genoeg en dan het ek slegs gesê, Yahweh, Abba Vader, Here en U weet wat ek sou vra, dan het ek ook geweet die krag wat U naam dra is al wat ek nodig het. Soos ek gesoek het na U plan vir my lewe het ek elke dag gevra, Jesus hou my vas. Ek het soveel ander gebroke siele tee gekom en probeer troos en bemoedig en gehoop dat my lewe sou vrug dra en lig dra, maar soms het my menslikheid my soos ‘n Lawelappie laat voel en ek het maar net besef en geweet dat ek deel was van hierdie klomp Gebreekte kruike. Die aansien van mense het my nie aangegaan nie en U het geweet ek soek net na U. In my gebrokenheid het U my Voete van vrede gegee en hoop om aan vas te hou elke dag sodat ek my liefde vir my naaste kon uitleef, ongeag. U Ruach, U Gees, Asem van God het my opnuut gevul met nuwe krag elke more as ek die oggendster sien opkom het deur my kamervenster. Dankie dat U Gees my aandag gevestig het op die Dingetjies waarvan ek moes afsien en ontslae raak in my lewe, die dinge wat mure gebou het tussen U en my. U het my ‘n beter mens kom maak, my laat groei in die proses, my sagkuns gestroop van al die Maskers wat ek gedra het sodat ek in alle eerlikheid en opregtheid, skoon voor U kan staan. U het my kom wys wie en wat ek regtig is in Jesus Christus, hoe U na my kyk en waarvoor U my beplan en bestem het. U is my Hemelse Vader wat deur U liefde vir my, my lewe sinvol maak en daarvoor wil ek vir U sê: “Vir U het ek lief” met my hele hart en wese. Ek dank U Vader vir alles in my lewe en veral vir Jesus Christus, vir die herstel wat Sy kruisdood gebring het, vir ‘n stukkie genade elke dag, want dis al wat ek eintlik nodig het. Laat U Lig dan deur ons skyn tot in alle ewigheid vir ons naaste en laat U vrede oor ons neerdaal, want daar is verseker Vreugde waar daar vrede is, Amen!